Over

Mosselman Milieu Service B.V. is een door de RvA geaccrediteerde instelling met registratienummer I 345. Wij zijn geaccrediteerd voor het verrichten van eindboordelingen na asbestverwijderingswerkzaamheden conform NEN 2990. Ons bedrijf verricht inspecties en metingen in het kader van eindcontroles na asbestverwijdering. Onze eindbeoordelingen bestaan uit:

  • Binnen- en buitensituaties na risicoklasse 1 saneringen.
  • Buitensituaties na risicoklasse 2 en risicoklasse 2A uitzonderingensaneringen.
  • Binnensituaties na risicoklasse 2 en risicoklasse 2A uitzonderingensaneringen.
  • Binnensituaties na risicoklasse 2A saneringen.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn asbestverwijderingsbedrijven, waarvoor type C eindbeoordelingsinspecties worden uitgevoerd. Mosselman Milieu Service B.V. is actief op de Nederlandse markt en richt zich op asbestsaneringen in binnen- en buitensituaties.

Nevenactiviteiten

De nevenactiviteiten van Mosselman Milieu Service B.V. bestaan uit het onderzoeken van de luchtkwaliteit. Deze onderzoeken vallen buiten de accreditatie van de RvA.

Onafhankelijkheid en Onpartijdigheid

Mosselman Milieu Service B.V is een onafhankelijk opererende organisatie en is niet betrokken bij advies, het ontwerp, de productie, de levering, de installatie en asbestsaneringen van binnen- en buitenlocaties. De directie van Mosselman Milieu Service B.V. is toegewijd aan het in stand houden van de onafhankelijke positie van het bedrijf en het onpartijdig uitvoeren van inspecties.

Accreditatie RvA

Mosselman Milieu Service B.V. is een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd met registratienummer I 345.

Zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie.